top of page

Ang Lineage Project ay isang gawaing partikular sa site na kinomisyon ng Barnes Foundation.


Ang gawaing ito ay nagpapakita ng lipi ng empowered matriarchal society tulad ng Pilipinas pre-colonial society....

 

ang kaibahan ng pre to postcolonial na Pilipinas....

 

ang mga hierarchy sa pagitan ng mga katutubo at pinaghalong Pilipino....

 

ang elitismo na nilikha noong panahon ng Kastila

 

....at ang pagiging kumplikado ng mga pagkakakilanlan na ito.

bottom of page