top of page

GATHER PHILLY 2017

 

Sa isang basement ng isang Philadelphia  coffeeshop, ang mga tao ay dumating upang saksihan at lumahok sa salon-style open rehearsal na ito. Ito ay inilaan upang lumikha  isang puwang upang i-unpack ang mga hindi maayos na emosyon dahil sa klima sa politika.

Ang mga manonood ay humiwalay sa kanilang mga libro at kape, at nakibahagi  ang proseso at  bukas na diyalogo.  Mga artista sina Frank Leone, Nikolai McKenzie, William Burden, Chuck Schultz, Frankie Markocki, Esther Tarpega, at marami pang kalapati  sa komunal  pagsulat,  paggalaw, musika at  pagkukuwento.

Global Storyteller

ay isang grupo ng mga middle schooler na interesado  sa pagbabahagi at pag-aaral ng pagkakaugnay ng mga kultura at  angkan ng mga ninuno. 

FILIPINX TOWNHALL  

Bilang kapalit ng Filipinx American History Month, ang Patawili sa pakikipagtulungan ng Asian Arts Initiative, na-curate na Filipino artist  pagtitipon sa isang talakayan sa townhall tungkol sa kasaysayan, dekolonisasyon at aktibismo sa sining.

5 (1).jpg

PATAWILI virtual folk dance

Sa pagsisikap na maipasa ang mga katutubong tradisyon sa susunod na henerasyon, nag-curate ako ng virtual folk dance class na naka-host sa zoom at live sa Facebook. Ang katutubong sayaw, Kuratsa at ang makasaysayang bumubuo nito ay masinsinang tinalakay.

Guest teaching artist: Paolo Alcedo 

bottom of page