top of page

Mangyaring isaalang-alang ang pagsuporta sa aming paparating na proyekto, De(scribing) Filipino? Gamitin ang link ng paypal para mag-donate:

PayPal ButtonPayPal Button

Sumali sa aming mailing list

Huwag kailanman palampasin ang isang update

arrow&v
  • Facebook
  • Instagram
bottom of page